Om mee te gaan met het digitale tijdperk gaat de PV Fokker Woensdrecht voortaan een nieuwsbrief per e-mail versturen. In die nieuwsbrief komt informatie over alle activiteiten en ander nieuws van de PV. Elk nieuwsbericht over een activiteit wordt voorzien van een link naar de website van de PV – daar kun je je dan aanmelden voor de betreffende activiteit. De nieuwsbrief versterkt daarmee de flyers die op de mededelingenborden en koffietafels worden gelegd.

Natuurlijk houden we ook rekening met PV leden die niet in het bezit zijn van een computer/emailaccount. Nieuwe mededelingen van de PV zullen ook nog verspreid worden op de oude vertrouwde wijze, in de restrooms, publicatie borden en via de digitale nieuwsschermen.

Op de hoogte blijven? Geef nu je e-mailadres door!

We vragen iedereen dan ook zo snel mogelijk hun privé-e-mailadres door te geven via de website van de PV: https://www.pvfokkerwoensdrecht.nl/contact/nieuwsbrief/

Wijzigingen

S.v.p. adreswijzigingen of andere correcties altijd doorgeven aan het secretariaat.
Ook voor vragen of andere opmerkingen kunnen jullie hier terecht: info@pvfokkerwoensdrecht.nl