Uit diverse schriftelijke enquetes is gebleken dat flexwerkers niet op de hoogte zijn van het feit dat ook zij lid kunnen worden van de Personeelsvereniging Fokker Woensdrecht. Uiteraard zijn er enkele voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap, maar dit mag de pret niet drukken! Bij deze nodigen wij jullie allen uit voor de Personeelsvereniging Fokker Woensdrecht. Wij willen namelijk al onze medewerkers de kans bieden een band met elkaar op te bouwen door deel te nemen aan de feestelijke activiteiten.

We betreuren het dat we onze medewerkers niet voldoende op de hoogte hebben gesteld van deze mogelijkheid. Om deze reden volgt er nu een bondige uitleg voor onze flexkrachten:


Een korte uitleg

De inschrijving voor flexwerkers geschiedt jaarlijks, om deze reden dien je de contributie ook jaarlijks te voldoen. Het is namelijk niet mogelijk het bedrag maandelijks op het salaris in te houden.
Let op: Na een jaar lidmaatschap wordt je automatisch uitgeschreven. Het enige wat je op dat moment hoeft te doen is hier het inschrijfformulier te downloaden. Deze kan ingeleverd worden bij het bestuur van de PV.

Je kunt vervolgens met je personeelsnummer kaarten bestellen op deze website. Je PD-nummer wordt direct na de aanmelding in de database geregistreerd.

De dag zelf
Op de dag van de activiteit dien je je e-tickets en personeelsbadge mee te nemen. Aan de hand van deze gegevens controleren wij op juistheid. In geval van fraude of misbruik van het personeelsnummer zal de toegang helaas vervallen. Meer hierover kunt u in de statuten nalezen.